Misja Wydziału

Misją Wydziału Ekonomicznego jest prowadzenie kształcenia na poziomie akademickim w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i intelektualnego społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie absolwentów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Podstawą sukcesów Wydziału jest profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność kadry akademickiej i studentów.