Wydział Ekonomiczny

 
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.

Studia na Wydziale Ekonomicznym

AKTUALNOŚCI

Zasady składania prac dyplomowych w dziekanatach!

Szanowni Państwo, Należy dostarczyć jednorazowo komplet dokumentów: 2 egzemplarze pracy dyplomowej – zgodnie ze wzorem aktualnie obowiązującym w Uczelni; 2 płyty CD z nagraną pracą w pliku pdf (w kopercie papierowej) – opis na płycie; Wydrukowany i podpisany przez promotora Raport z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym; Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony); Wydrukowane […]

Nasze instytuty