Wydział Ekonomiczny

 
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.

Studia na Wydziale Ekonomicznym

AKTUALNOŚCI

Porozumienie o współpracy WE z Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie!

Porozumienie o współpracy podpisane! W dniu 17 maja 2024 roku Dyrektor Technikum Ekonomicznego nr 8 – dr Małgorzata Plichcińska oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego SGGW – dr hab. Prof. SGGW Marcin Ratajczak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy jednostkami. Podczas aktu podpisania obecna była również Pani Wicedyrektor Jolanta Wierzbicka oraz Pani Prodziekan WE SGGW dr Iwona Pomianek. […]

Nasze instytuty