Wydział Ekonomiczny

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy.
 
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.
 
Według struktury organizacyjnej od 2019 r. Wydział jest głównym typem jednostki SGGW w Warszawie o charakterze dydaktycznym, odpowiedzialnej za kształcenie na kierunkach studiów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.
 
Nauczyciele akademiccy realizujący zadania dydaktyczne na zlecenie Wydziału są zatrudnieni, głównie, w Instytutach: Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania.

AKTUALNOŚCI

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023!

Szanowni Państwo, W dniu 3 października 2022 roku o godzinie 12:00 odbyła się 69 Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w Inauguracji, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie! Dziękuję Władzom Rektorskim, Dziekanom i Dyrektorom, Gościom, Pracownikom Emerytowanym, Studentkom oraz Studentom za udział w tej ważnej uroczystości […]

Nasze instytuty