Wydział Ekonomiczny

 
JUBILEUSZ 70-LECIA WYDZIAŁU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.10.2023 R. – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTANĄ PODANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE!
 
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.

Studia na Wydziale Ekonomicznym

AKTUALNOŚCI

Zapisy na seminaria magisterskie!

Szanowni Państwo, Zapisy na seminaria MAGISTERSKIE zaplanowano w dniu 22 marca – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Każdy student powinien wybrać seminarium prowadzone w jednej z Katedr Instytutu Ekonomii i Finansów lub w Instytucie Zarządzania zgodnie z ofertą dla danego kierunku. Lista osób prowadzących seminaria na kierunkach znajduje się na stronie Wydziału Ekonomicznego w zakładce „Dla […]

Nasze instytuty