Wydział Ekonomiczny

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy.
 
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.
 
Według struktury organizacyjnej od 2019 r. Wydział jest głównym typem jednostki SGGW w Warszawie o charakterze dydaktycznym, odpowiedzialnej za kształcenie na kierunkach studiów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.
 
Nauczyciele akademiccy realizujący zadania dydaktyczne na zlecenie Wydziału są zatrudnieni, głównie, w Instytutach: Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania.

AKTUALNOŚCI

Nabór główny na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024!

Nabór główny na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024 Nabór trwa od 23/11/2022 do 22/01/2023 Szczegóły na stronie: Oferta Wydziału Ekoonmicznego:

Nasze instytuty