Wydział Ekonomiczny

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy.
 
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.
 
Według struktury organizacyjnej od 2019 r. Wydział jest głównym typem jednostki SGGW w Warszawie o charakterze dydaktycznym, odpowiedzialnej za kształcenie na kierunkach studiów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.
 
Nauczyciele akademiccy realizujący zadania dydaktyczne na zlecenie Wydziału są zatrudnieni, głównie, w Instytutach: Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania.

20200529_140036

AKTUALNOŚCI

Wydział Ekonomiczny SGGW w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022!

Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym opublikowane zostały wyniki 23. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie zajęły bardzo wysokie miejsca w rankingu!!! Na Wydziale Ekonomicznym uzyskaliśmy następujące wyniki: Kierunek EKONOMIA jest na CZWARTYM miejscu w Polsce – awans z ósmej pozycji sprzed roku!!! Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ […]

Nasze instytuty