Wydział Ekonomiczny

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy.
 
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.
 
Według struktury organizacyjnej od 2019 r. Wydział jest głównym typem jednostki SGGW w Warszawie o charakterze dydaktycznym, odpowiedzialnej za kształcenie na kierunkach studiów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.
 
Nauczyciele akademiccy realizujący zadania dydaktyczne na zlecenie Wydziału są zatrudnieni, głównie, w Instytutach: Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania.

20200529_140036

AKTUALNOŚCI

Dyżury dziekanatów w okresie wakacyjnym (sierpień 2022 r.)!

Szanowni Państwo, W okresie wakacyjnym dziekanat czynny dla studentów zgodnie z poniższym harmonogramem: 01.08.2022 – 05.08.2022 – pokój nr 7a (tel. 22 5934022) – od 01 do 04.08.2022 – pokój nr 7b (tel. 22 5934008) – od 01 do 04.08.2022 – pokój nr 7c (tel. 22 5934011) – pokój nr 9a (tel. 22 5934015) – […]

Nasze instytuty