Wydział Ekonomiczny

 
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.

Studia na Wydziale Ekonomicznym

AKTUALNOŚCI

OCENA OBSŁUGI TECHNICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ WE SGGW - ANKIETA!

Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny obsługi technicznej i administracyjnej studentów Wydziału Ekonomicznego – link do ankiety został wysłany na adresy mailowe studentek i studentów. Wyniki przeprowadzonej, anonimowej ankiety pozwolą na wprowadzenie działań udoskonalających i naprawczych celem poprawy jakości kształcenia. Z poważaniem Koordynator ds. Jakości Kształcenia WE SGGW Dr Magdalena […]

Nasze instytuty