Wydział Ekonomiczny

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.

Studia na Wydziale Ekonomicznym

AKTUALNOŚCI

Kolejna umowa o współpracy między ZUS a SGGW podpisana na Wydziale Ekonomicznym!

W poniedziałek 30 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli III Oddziału ZUS w Warszawie z reprezentantami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki uprzejmości Pana Dziekana dra hab. Marcina Ratajczaka, mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Wydziału Ekonomicznego SGGW. W spotkaniu ze strony SGGW wzięli udział: Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Marcin Ratajczak, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego […]

Nasze instytuty