Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

w związku z trwającym naborem głównym na studia wymienne i praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024, zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dla Studentów Wydziału Ekonomicznego SGGW z Panią Zofią Rydlewską, koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających oraz przedstawicielami zespołu ds. wymiany międzynarodowej studentów na Wydziale Ekonomicznym.  

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 9 stycznia 2023 r. w godz. 18:30-19:30 w formule online na MS Teams. 

Link do spotkania MS Teams:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzOTUxZjEtNzgxNC00N2ZiLWE2MDYtYzM0MzdjMGVlZjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%223734ea14-e59d-4242-8fa9-eecb683b4b3e%22%7d

Do zobaczenia!