PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W PROJEKCIE „SYNERGIA”

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

  • pobierający naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, także z 1 roku studiów,
  • pobierający naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia innych Wydziałów SGGW, ale będący członkami kół naukowych przy WE SGGW.

Przedłuża się do 28.02.2023 r. nabór na przedostatnią edycję bezpłatnego szkolenia:

  • Zarządzanie technologiami w relacjach IT i biznesu (30 godzin dydaktycznych), realizacja przez firmę RedPill

Szkolenie odbędzie się w dniach 10, 14, 17, 21 i 24 marca 2023, w godzinach 8.00 – 14.00, w formie stacjonarnej, na terenie kampusu SGGW.

Uwaga! Szkolenia są dostępne w pierwszej kolejności dla osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Synergia” przez cały okres studiowania w SGGW. W przypadku braku zainteresowania ze strony osób, które nie uczestniczyły dotychczas w projekcie „Synergia”, do szkoleń zostaną dopuszczone także osoby powtórnie składające dokumenty.  

Regulamin naboru oraz niezbędne do złożenia dokumenty są dostepne pod linkiem: 

Dokumenty do pobrania – Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w jednym egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (Umowa) w dwóch egzemplarzach (bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona), zał. 5 i 6 w jednym egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione złożyć lub wysłać drogą pocztową (list) pod adres:

  • Konrad Michalski, Instytut Zarządzania, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Dokumenty składane drogą pocztową muszą dotrzeć pod wskazany adres do dnia 01 marca 2023.

Pytania w sprawie szczegółów szkolenia, jego zakresu merytorycznego itp. należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl

                                                                                                                      Dr Konrad Michalski
Koordynator Wydziałowy
Projekt POWER „Synergia”