Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

  • pobierający naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, także z 1 roku studiów,
  • pobierający naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia innych Wydziałów SGGW, ale będący członkami kół naukowych przy WE SGGW.

Ogłasza się do 31.03.2023 r. nabór na ostatnie edycje bezpłatnych szkoleń:

  • Zarządzanie technologiami w relacjach IT i biznesu (30 godzin dydaktycznych), realizacja przez firmę RedPill – szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub zdalnej (MS Teams) ,
  • Praktyczne aspekty pracy projektowej (30 godzin dydaktycznych), realizacja przez firmę ALTKOM Akademia – szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (ZOOM),
  • Praktyczne aspekty modelowania procesów (30 godzin dydaktycznych), realizacja przez firmę ALTKOM Akademia – szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (MS Teams).

Wszystkie szkolenia zostaną zrealizowane w miesiącach kwiecień – czerwiec (do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej) br. Szczegółowe terminy szkoleń zostaną podane po zebraniu grup szkoleniowych.

Regulamin naboru oraz niezbędne do złożenia dokumenty są dostępne pod linkiem: 

Dokumenty do pobrania – Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w jednym egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (Umowa) w dwóch egzemplarzach (bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona), zał. 5 i 6 w jednym egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione złożyć w każdy czwartek w godzinach 14.00-15.00 u dr. Konrada Michalskiego (bud. 3, pokój 112). Można także umówić się z Koordynatorem na inny termin złożenia dokumentów po skontaktowaniu się z nim za pomocą MS Teams.

Zapraszamy! Warto skorzystać. Każde ze szkoleń kończy się uzyskaniem wartościowego certyfikatu potwierdzającego pozyskaną wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy!

                                                                                                                      Dr Konrad Michalski
Koordynator Wydziałowy Projekt POWER „Synergia”