Zapraszamy wszystkie studentki i studentów pierwszego roku do udziału w szkoleniu na temat  dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Na szkoleniu dowiesz się nie tylko tego czym jest dyskryminacja i jakie są jej rodzaje, ale poznasz także regulacje prawne dotyczące dyskryminacji i molestowania, dowiesz się również na czym polega autodyskryminacja , jakie są przyczyny powstawania zachowań dyskryminacyjnych i sposoby przeciwdziałania i reagowania na nierówne traktowanie w SGGW. Szkolenie jest dostępne w języku polskim i angielskim po zalogowaniu się przez stronę szkolenia.sggw.pl i można wziąć w nim udział w wybranym czasie. Wszystkie osoby studiujące na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich zobligowane są do ukończenia tego szkolenia do końca semestru letniego (Zarządzenie Nr 14 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie szkoleń z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania dla studentów rozpoczynających studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Szkolenie jest dostępne dla osób kształcących się w Szkole Doktorskiej oraz studiujących w SGGW w ramach programu ERASMUS. Szkolenie realizowane jest w ramach Planu Równości Płci dla SGGW na lata 2022-2025 (https://tiny.pl/wk1d8).

Serdecznie zapraszamy!