XII WARSZAWSKIE DNI LOGISTYKI 23-24 maja 2024

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która będzie stanowiła forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w ramach działań naukowych, jak i biznesowych.

W tym roku pierwszy dzień WDL będzie okazją do przedstawienia doświadczeń przedsiębiorców działających na rynku TSL oraz wyników badań studentów.

W ramach drugiego dnia konferencji dla studentów zorganizujemy wyjazdy do obiektów logistycznych naszych partnerów.

Z kolei przedstawicieli nauki i biznesu w drugim dniu WDL zapraszamy do udziału w Warszawskim Forum Logistycznym i wymiany poglądów na kluczowe dla sektora TSL zagadnienia.

Szczegóły na stronie internetowej: wdl.sggw.pl lub w komunikacie.

Formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8effpO5POOYdJq_5fHNQdI_BUOE45U1NSNjJGVVNZUTMzRzFGOUlWUVBCVS4u