About the Faculty of Economics

Faculty of Economics of the Warsaw University of Life Sciences was established on August 13, 1953 as the Faculty of Engineering and Economics of Agriculture. In 1958 the name of the Faculty was changed to the Faculty of Economics and Agriculture, it was in force until the end of 2007. At the request of the Dean of the Faculty, the Senate of the Warsaw University of Life Sciences, from 1 January 2008, changed its name to the present name. From the very beginning of its existence, the Faculty held a leading position as a research and teaching center. During its activity, the department promoted over 20 thousand. graduates of all forms of study. It is a model in terms of curricula. In its history, he has repeatedly introduced new subjects to the educational offer and created new fields of study, adapting them to the current needs of the market. Currently, the Faculty of Economics educates over 3,000 students in the first and second cycle of full-time and part-time studies. Students study five faculties: economics, management, finance and accounting, logistics, and tourism and recreation.

The Faculty of Economics, as a scientific unit, carries out research tasks in various areas as part of its statutory activity related to the development of research potential. These tasks are defined as follows:

 • trends in the development of agriculture and agricultural trade,
 • policy and strategy for the development of agriculture and rural areas,
 • changes in the food economy in European countries,
 • adaptation processes of agribusiness enterprises in the conditions of implementing the principles of sustainable development,
 • communication, education and consulting in local and regional development.

The Authorities of the Faculty

The composition of the Program Councils 2020-2024

 • RADA PROGRAMOWA EKONOMIA I FINANSE 2020-2024

  • Dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący)
  • Dr Iwona Pomianek
  • Dr Monika Utzig
  • Dr hab. Mariusz Hamulczuk
  • Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
  • Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
  • Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
  • Dr hab. Agata Balińska
  • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
  • Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
  • Dr inż. Marzena Kacprzak
  • Mgr Patryk Dudojć (AccOut)
  • Dr Jan Dworniak (Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego Sp. z o.o.)
  • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
  • Barnaba Sibilski
  • Aleksandra Łuba
  • Mateusz Niziołek
  • Justyna Gardocka
 • RADA PROGRAMOWA NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 2020-2024

  • Dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący)
  • Dr Iwona Pomianek
  • Dr Monika Utzig
  • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
  • Dr Agnieszka Werenowska
  • Dr Sławomir Jarka
  • Dr Katarzyna Łukasiewicz
  • Dr Konrad Michalski
  • Dr Piotr Pietrzak
  • Dr Ewa Stawicka
  • Dr Barbara Wyrzykowska
  • Grzegorz Dobiesz (Dyrektor Oracle Polska)
  • Tomasz Flis (General Manager Eastern Europe, Onduline)
  • Dr Elżbieta Kacperska
  • Mateusz Kaczyński
  • Emil Orłowski
  • Sandra Gruszczyńska
  • Matylda Wilczyńska

Coordinators and work teams 2020-2024

 • Koordynator ds. jakości kształcenia – dr Magdalena Mądra-Sawicka

  Zespół roboczy ds. jakości kształcenia:

  • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
  • dr Piotr Pietrzak
  • dr Katarzyna Czech
  • dr hab. Joanna Domagała
  • dr inż. Anna Grontkowska
  • dr inż. Janusz Majewski
  • dr Piotr Gabryjończyk

   

  Zespół roboczy ds. hospitacji:

  • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (przewodnicząca)
  • dr hab. Michał Roman (sekretarz)
  • dr inż. Ewa Stawicka
  • Kierownicy Katedr/Dyrektorzy Instytutów

   

  Zespół roboczy ds. oceny programowej:

  • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz (przewodniczący na kierunku Ekonomia)
  • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW (przewodniczący na kierunku Finanse i Rachunkowość)
  • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (przewodniczący na kierunku Logistyka)
  • prof. dr hab. Irena Ozimek (przewodnicząca na kierunku Turystyka i Rekreacja)
  • dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący na kierunku Zarządzanie)
 • Koordynator ds. efektów uczenia się – prof. dr hab. Bogdan Klepacki

  Zespół roboczy ds. efektów uczenia się:

  • dr inż. Marzena Lemanowicz
  • dr hab. Katarzyna Boratyńska
  • dr Barbara Wyrzykowska
  • dr hab. Agata Balińska
 • Opiekunowie praktyk na Wydziale Ekonomicznym

  dr inż. Agnieszka Werenowska (Ekonomia, Finanse i rachunkowość)

  dr Katarzyna Łukasiewicz (Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie)

 • Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi – dr inż. Elżbieta Kacperska

 • Koordynator ds. promocji Wydziału – dr inż. Marzena Kacprzak

  Zespół roboczy ds. promocji Wydziału:

  • dr inż. Tadeusz Filipiak
  • dr Piotr Pietrzak
  • dr hab. Robert Pietrzykowski
  • dr hab. Joanna Domagała
  • dr Katarzyna Łukasiewicz
  • dr hab. Michał Roman
  • dr Maciej Stawicki
  • dr Rafał Balina
  • dr inż. Aneta Mikuła
 • Koordynator ds. ochrony danych osobowych – dr hab. Przemysław Litwiniuk

 • Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami – dr inż. Kinga Gruziel

 • Koordynator ds. studiów anglojęzycznych – dr Katarzyna Czech

  Zespół roboczy ds. studiów anglojęzycznych:

  • dr Serhiy Zabolotnyy
  • dr Magdalena Mądra-Sawicka
  • dr Michał Wielechowski
 • Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów – dr Michał Wielechowski, dr Piotr Gabryjończyk

  Zespół roboczy ds. wymiany międzynarodowej studentów:

  • dr inż. Agnieszka Parlińska
 • Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów – dr inż. Sławomir Jarka

 • Koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Rokicki

  Zespół roboczy ds. unowocześniania procesu kształcenia:

  • dr Grzegorz Koszela
  • dr inż. Luiza Ochnio
  • mgr Aleksandra Perkowska
  • dr Konrad Michalski
  • dr Jan Zawadka
  • przedstawiciele praktyki gospodarczej
 • Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów – dr hab. Michał Roman

 • Zespół roboczy ds. weryfikacji kształcenia zdalnego 2020-2022

  • dr Iwona Pomianek
  • dr hab. Marcin Ratajczak
  • dr hab. Michał Roman (przewodniczący)
  • dr Agnieszka Werenowska
  • dr Konrad Michalski
  • dr hab. Joanna Landmesser
  • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
  • dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
  • dr Joanna Bereżnicka
  • dr Anna Wasilewska
  • dr hab. Mariusz Hamulczuk
  • mgr Teresa Sawicka
  • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
  • dr Mariusz Chądrzyński
  • dr hab. Adam Wąs
  • dr Michał Borowy
  • prof. dr hab. Bogdan Klepacki
  • dr Aleksandra Górecka
  • dr Maciej Stawicki
  • dr Dariusz Strzębicki

Employers' Council