O wydziale

Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstał 13 sierpnia 1953 r. jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. W 1958 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy i obowiązywała ona do końca 2007 r. Na wniosek dziekana Wydziału Senat SGGW od 1 stycznia 2008 r. zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych. W roku 2019 z Wydziału Nauk Ekonomicznych wyodrębniono trzy jednostki: Wydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów oraz Instytut Zarządzania. Wydział od początku swego istnienia zajmował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Na Wydziale wypromowano ponad 22 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Stanowi wzorzec w zakresie programów nauczania. W swojej historii wielokrotnie wprowadzał nowe przedmioty do oferty dydaktycznej oraz tworzył nowe kierunki studiów, dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku. Aktualnie na Wydziale Ekonomiczny kształci się ponad 3,3 tysiąca studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci kształcą się na pięciu kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość (w tym finance and accounting na II stopniu), logistyka, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie.

Władze Wydziału

Skład osobowy Rad Programowych 2020-2024

 • RADA PROGRAMOWA EKONOMIA I FINANSE 2020-2024

  • Dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący)
  • Dr Iwona Pomianek
  • Dr Monika Utzig
  • Dr hab. Mariusz Hamulczuk
  • Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
  • Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
  • Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
  • Dr hab. Agata Balińska, prof. SGGW
  • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
  • Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
  • Dr inż. Marzena Kacprzak
  • Mgr Patryk Dudojć (AccOut)
  • Dr Jan Dworniak (Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego Sp. z o.o.)
  • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
  • Barnaba Sibilski
  • Aleksandra Łuba
  • Estera Wolska
  • Aleksander Matuszak
 • RADA PROGRAMOWA NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 2020-2024

  • Dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący)
  • Dr Iwona Pomianek
  • Dr Monika Utzig
  • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
  • Dr Agnieszka Werenowska
  • Dr Sławomir Jarka
  • Dr Katarzyna Łukasiewicz
  • Dr Konrad Michalski
  • Dr Piotr Pietrzak
  • Dr Ewa Stawicka
  • Dr Barbara Wyrzykowska
  • Grzegorz Dobiesz (Dyrektor Oracle Polska)
  • Tomasz Flis (General Manager Eastern Europe, Onduline)
  • Dr Elżbieta Kacperska
  • Mateusz Kaczyński
  • Aleksandra Bilik
  • Sandra Gruszczyńska
  • Matylda Wilczyńska

Koordynatorzy i zespoły robocze 2020-2024

 • Koordynator ds. jakości kształcenia – dr Magdalena Mądra-Sawicka

  Zespół roboczy ds. jakości kształcenia:

  • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
  • dr Piotr Pietrzak
  • dr Katarzyna Czech
  • dr hab. Joanna Domagała
  • dr inż. Anna Grontkowska
  • dr inż. Janusz Majewski
  • dr Piotr Gabryjończyk

   

  Zespół roboczy ds. hospitacji:

  • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (przewodnicząca)
  • dr hab. Michał Roman (sekretarz)
  • dr inż. Ewa Stawicka
  • Kierownicy Katedr/Dyrektorzy Instytutów

   

  Zespół roboczy ds. oceny programowej:

  • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz (przewodniczący na kierunku Ekonomia)
  • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW (przewodniczący na kierunku Finanse i Rachunkowość)
  • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (przewodniczący na kierunku Logistyka)
  • prof. dr hab. Irena Ozimek (przewodnicząca na kierunku Turystyka i Rekreacja)
  • dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący na kierunku Zarządzanie)
 • Koordynator ds. efektów uczenia się – dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW

  Zespół roboczy ds. efektów uczenia się:

  • dr inż. Marzena Lemanowicz
  • dr hab. Katarzyna Boratyńska
  • dr Barbara Wyrzykowska
  • dr hab. Agata Balińska
 • Opiekunowie praktyk na Wydziale Ekonomicznym

  dr inż. Agnieszka Werenowska (Ekonomia, Finanse i rachunkowość)

  dr Katarzyna Łukasiewicz (Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie)

 • Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi – dr inż. Elżbieta Kacperska

 • Koordynator ds. promocji Wydziału – dr inż. Marzena Kacprzak

  Zespół roboczy ds. promocji Wydziału:

  • dr inż. Tadeusz Filipiak
  • dr Piotr Pietrzak
  • dr hab. Robert Pietrzykowski
  • dr hab. Joanna Domagała
  • dr Katarzyna Łukasiewicz
  • dr hab. Michał Roman
  • dr Maciej Stawicki
  • dr Rafał Balina
  • dr inż. Aneta Mikuła
 • Koordynator ds. ochrony danych osobowych – dr hab. Przemysław Litwiniuk, prof. SGGW

 • Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami – dr inż. Kinga Gruziel

 • Koordynator ds. studiów anglojęzycznych – dr Katarzyna Czech

  Zespół roboczy ds. studiów anglojęzycznych:

  • dr Serhiy Zabolotnyy
  • dr Magdalena Mądra-Sawicka
  • dr Michał Wielechowski
 • Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów – dr Michał Wielechowski, dr Piotr Gabryjończyk

  Zespół roboczy ds. wymiany międzynarodowej studentów:

  • dr inż. Agnieszka Parlińska
 • Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów – dr inż. Sławomir Jarka

 • Koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW

  Zespół roboczy ds. unowocześniania procesu kształcenia:

  • dr Grzegorz Koszela
  • dr inż. Luiza Ochnio
  • mgr Aleksandra Perkowska
  • dr Konrad Michalski
  • dr Jan Zawadka
  • przedstawiciele praktyki gospodarczej
 • Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów – dr hab. Michał Roman, prof. SGGW

 • Zespół roboczy ds. weryfikacji kształcenia zdalnego 2020-2022

  • dr Iwona Pomianek
  • dr hab. Marcin Ratajczak
  • dr hab. Michał Roman (przewodniczący)
  • dr Agnieszka Werenowska
  • dr Konrad Michalski
  • dr hab. Joanna Landmesser
  • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
  • dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
  • dr Joanna Bereżnicka
  • dr Anna Wasilewska
  • dr hab. Mariusz Hamulczuk
  • mgr Teresa Sawicka
  • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
  • dr Mariusz Chądrzyński
  • dr hab. Adam Wąs
  • dr Michał Borowy
  • prof. dr hab. Bogdan Klepacki
  • dr Aleksandra Górecka
  • dr Maciej Stawicki
  • dr Dariusz Strzębicki

Zespół Interesariuszy Zewnętrznych 2021-2024