Do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – po 3 latach nieobecności spowodowanej pandemią – wróciły 19 stycznia 2023 r. Noworoczna Gala Agrobiznesu i poprzedzające ją Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, których organizatorami są: Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z władzami uczelni i wybranych wydziałów SGGW.

W Auli Kryształowej licznie zebranych gości powitał JMR Michał Zasada, który podkreślił w swoim wystąpieniu rolę i znaczenie pracy ludzi związanych naukowo i zawodowo z rolnictwem.

W trakcie Gali pucharami Pomocne Ręce, za pomoc w zorganizowaniu spotkań studentów z praktykami branży rolniczej wyróżnieni zostali rektorzy prof. dr hab. Michal Zasada i prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski oraz dziekani wydziałów na których te spotkania się odbyły: dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW z Wydziału Rolnictwa i Ekologii, dr hab. Marzena Wińska-Krysiak z Wydziału Ogrodniczego, prof. dr hab. Justyna Więcek z Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, prof. dr hab. Dominika Guzek z Wydziału Żywienia Człowieka, dr hab. inż. Bogdan Dróżdż z Wydziału Inżynierii Produkcji, dr hab. Marcin Ratajczak z Wydziału Ekonomicznego oraz dr hab. Rafał Wołosiak z Wydziału Technologii Żywności.